Poistenie bytu a domácnosti

Poistník


PoistenieMiesto poistenia

(Súpisné - Popisné číslo = čierne)
(Orientačné číslo = červené)
POZOR : Uveďte koľko nadzemných podlaží má
byt
.
Počet rokov od kolaudácie, alebo poslednej celkovej rekonštrukcie.


Poistenie nehnuteľnostiPoistenie domácnosti

Od:
Do: